Neformalno srečanje predsednikov odborov COSAC in predstavnikov Evropskega parlamenta z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson

Video srečanje

04.11.2021

V okviru parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU sta Državni zbor in Državni svet 9. novembra 2021 izvedla drugo neformalno video srečanje predsednikov odborov COSAC in predstavnikov Evropskega parlamenta z evropskimi komisarji. 

Tokrat sta predsednik Odbora za zadeve EU Državnega zbora mag. Marko Pogačnik in predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta Bojan Kekec gostila evropsko komisarko za energijo Kadri Simson. V luči nedavno predstavljenega podnebnega zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 je bil pogovor s komisarko namenjen predvsem skladnemu in pravičnemu energetskemu prehodu kot tudi razpravi o drugih pomembnih zadevah s področja dela komisarke.

V okviru omenjenega podnebnega svežnja je evropska komisarka Simson uvodoma izpostavila predloga revizije direktive o obnovljivih virih energije ter direktive o energetski učinkovitosti, ki postavljata višje in zavezujoče cilje na ravni EU. Evropska komisija se zaveda, da so izhodiščni položaji držav članic oziroma njihove energetske mešanice različne, zato je sveženj ukrepov prilagojen posameznim državam članicam. Poudarila je, da mora EU ob doseganju ogljične nevtralnosti zagotavljati državljanom in podjetjem cenovno ugodne energetske rešitve. Ob tem je omenila deljena mnenja držav članic v zvezi s statusom jedrske energije pri doseganju podnebno energetskih ciljev. 

Udeleženci srečanja so v razpravi pozdravili pripravo zakonodajnega svežnja in ob tem poudarili, da mora biti EU pri doseganju zelenih ciljev pozorna na spremembe socialnega položaja njenih državljanov. Zadnje dražitve cen energentov so po mnenju razpravljavcev izpostavile potrebo po energetski neodvisnosti EU. 

Slovensko predsedstvo bo z neformalnimi srečanji nadaljevalo tudi v prihodnje, saj je dinamična in izčrpna razprava pokazala na potrebo po tovrstni izmenjavi mnenj, ki nedvomno krepi tudi vlogo nacionalnih parlamentov v EU ter poglablja odnos in politični dialog z Evropsko komisijo.

 

Share on: