Okrogla miza Prihodnost Evrope in vloga Evropske unije v multipolarnem mednarodnem okolju

v okviru Konference o prihodnosti Evrope (CoFoE)

06.10.2021

Državni zbor je v okviru nacionalne razprave o prihodnosti Evrope v sredo, 13. oktobra 2021, organiziral okroglo mizo z naslovom Prihodnost Evrope in vloga Evropske unije v multipolarnem mednarodnem okolju.

Okroglo mizo je vodila in moderirala predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič. Kot je uvodoma poudarila Gregorčičeva, je prihodnost Evrope tesno povezana z dinamiko mednarodnega okolja, zato mora Evropska unija pospešeno utrjevati svojo globalno pozicijo, krepiti obstoječa tradicionalna partnerstva ter razvijati nova.

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je uvodoma izpostavil cilje Unije, ki želi svojo strateško avtonomijo okrepiti, kot odprto in gospodarsko močno. Menil je, da mora avtonomija temeljiti na socialno pravičnem prehodu v bolj zelene in digitalne oblike ustvarjanja dodane vrednosti in da potrebujemo verodostojno in varno EU, ki je sposobna zagotavljati varnost ter stabilnost tudi v svoji soseščini in katere model demokracije ter načina življenja bo vzor drugim. Na obrambnem in varnostnem področju je izpostavil Strateški kompas, ki bo v svetu jasneje definiral vlogo Unije, in ki mora biti usklajen z nastajajočim novim Strateškim konceptom NATO.

V razpravi so svoja stališča podali: diplomat in veleposlanik v pokoju dr. Božo Cerar, veleposlanik in stalni predstavnik Republike Slovenije pri zvezi NATO, doc. dr. Erik Kopač, veleposlanica Republike Slovenije na Japonskem in v Republiki Filipini doc. dr. Ana Polak Petrič in politični direktor ter generalni direktor Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko Ministrstva za zunanje zadeve Jernej Müller.

Razpravljalci so se sredotočili na zunanjepolitično in varnostno delovanje Evropske unije z vidika utrditve njenega geostrateškega položaja, na poglabljanje obstoječih strateških partnerstev in iskanju novih, o prihodnosti širitvenega procesa Evropske unije, o sodelovanju Evropske unije z isto mislečimi demokracijami in drugimi mednarodnimi akterji, o potencialu Evropske unije z vidika uporabe »soft power« in »hard power«, o uporabi konceptov "strateška avtonomija" ali "strateška suverenost" Evropske unije ter o krepitvi obrambne politike Evropske unije in njeni komplementarnosti z zvezo NATO.

Dr. Božo Cerar je pozdravil namero visokih predstavnikov EU, da v svoji agendi izpostavijo globalno vlogo Unije, saj ohranjanje trenutnega stanja slabi njen obstoj. Menil je, da mora Unija ob soglasju držav članic ovrednotiti svojo vlogo in cilje ter vzpostaviti lastne mehanizme za zaščito svojih interesov. Da bi EU ohranila svojo verodostojnost, pa je dr. Erik Kopač opozoril, da morajo biti definirane prioritete in cilji EU realni in da morajo temeljiti na zmogljivostih Unije ter na politični volji njenih članic. Tudi Jernej Miller je izpostavil konsenz članic EU kot osnovo za način odločanja in ključen za delovanje Unije. Povedal je, da je tudi sposobnost uporabe "trde sile" vprašanje suverenosti Evropske unije.

Nadaljna razprava je glede na trenutne geostrateške trende potrdila potrebo po večjem angažmaju Unije predvsem v Indo-Pacifiku, v najmočnejši gospodarski regiji, kjer med svetovnimi akterji že potekajo napetosti za prevlado tako na gospodarskem, kot političnem, pa tudi vojaškem področju. Veleposlanica dr. Ana Polak Petrič je poudarila vlogo EU v Indopacifiški regiji kot pomembne gospodarske sile. EU je največja vlagateljica v regiji, hitro sprejetje Strategije EU do Indopacifiške regije, katere cilj je okrepiti sodelovanje z regijo in prispevati k varnosti, blaginji in stabilnosti, pa kaže tudi na nujnost ukrepanja Unije glede na stanje in procese v Indo-Pacifiku.

Vabljenim govorcem je sledila razprava članic in članov Odbora za zunanjo politiko in zainteresirane javnosti. 

Konferenca o prihodnosti Evrope (CoFoE) je vseevropski demokratični projekt, ki traja leto dni. Predstavlja nov javni forum za odprto, vključujočo in pregledno razpravo z državljankami in državljani o ključnih prednostnih nalogah in izzivih skupne evropske prihodnosti. Del razprav v sklopu Konference o prihodnosti Evrope poteka tudi v Državnem zboru, prvo okroglo mizo v okviru Konference o prihodnosti Evrope z naslovom Prihodnost upravljanja Evrope je julija letos organiziral Odbor za zadeve Evropske unije,  današnjo okroglo mizo pa Odbor za zunanjo politko.

FOTOGRAFIJE in VIDEOPOSNETKI

Na spletni strani www.parleu2021.si so v rubriki Foto in video brezplačno na voljo videoposnetki ter fotografije srečanja v polni velikosti. Prosimo vas, da ob uporabi navedete kot vir fotografije Državni zbor / ime fotografa, kot avtorja avdiovizualnih vsebin pa Državni zbor. 
 

Photos and videos

Share on: