Srečanje generalnih sekretarjev parlamentov Evropske unije (EUSG)

20.01.2022

Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije je za nami, vendar je v okviru parlamentarne dimenzije predsedovanja slovenski parlament v začetku letošnjega leta pristojen za organizacijo še dveh dogodkov na visoki ravni. Danes je prek video povezave potekalo Srečanje generalnih sekretarjev parlamentov EU in Evropskega parlamenta, ki ga je vodila generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. 

V uvodnem nagovoru je podpredsednica Državnega zbora Tina Heferle pozdravila idejo o skupnem videokonferenčnem sistemu na ravni EU, ki bi s standardizirano rešitvijo olajšal parlamentarno delo in sodelovanje. Izpostavila je tudi pomembnost spodbud za aktivno politično participacijo mladih ter njihovo vidnejšo vlogo pri oblikovanju evropskih in nacionalnih politik. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca pa je uvodoma poudaril pomembno vlogo Državnega sveta v sodelovanju z različnimi deležniki civilne družbe pri iskanju rešitev za aktualne izzive tudi v okviru zakonodajnih postopkov ter pri tem izpostavil vlogo mladih.

Srečanje generalnih sekretarjev je bilo namenjeno razpravi o pripravah na zasedanje Konference predsednikov parlamentov EU in Evropskega parlamenta, ki bo potekala 28. in 29. marca na Brdu pri Kranju, ter aktualnim temam o delovanju parlamentov. V predstavitvi osnutka dnevnega reda Konference predsednikov je generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar izpostavila temi konference; Vloga parlamentov v kriznih situacijah – krepitev odpornosti za demokratično upravljanje, ki ji bo namenjen prvi dan Konference predsednikov, drugi dan bo sledila razprava o Evropski uniji kot garantu stabilnosti, varnosti in blaginje v regiji (in širše).

V sklopu druge vsebinske teme današnjega srečanja generalnih sekretarjev je generalni sekretar nemškega Bundestaga dr. Lorenz Müller, ki z nemškim Bundesratom predseduje IPEXu, predstavil poročilo o delu IPEX-a. To je platforma za medparlamentarno izmenjavo informacij o EU, ki z različnimi tehnološkimi in vsebinskimi izboljšavami nemoteno deluje že od leta 2006. Dr. Müller je izpostavil prednosti lani prenovljene spletne strani IPEX-a kot dobro delujoče mreže pri posredovanju aktualnih informacij o EU na enem mestu.  

V okviru tretje teme, Zapuščina covid-19: Prihodnji obeti in priložnosti za (med) parlamentarno delo in sodelovanje, je vodja Oddelka za razvoj informacijskega sistema Državnega zbora Bojan Verbič v video sporočilu predstavil način dela v Državnem zboru v izrednih razmerah. Predstavil je potek zasedanj in glasovanj na sejah Državnega zbora in na delovnih teles v izrednih razmerah ter pogoje za vzpostavitev sej ter udeležbo in glasovanje poslancev na daljavo, na sejah izven Državnega zbora.

Generalni sekretar nemškega Bundestaga dr. Lorenz Müller je v povezavi s predlogom za vzpostavitev enotnega evropskega videokonferenčnega sistema za medparlamentarno delo in sodelovanje predlagal oblikovanje skupine strokovnjakov, ki bi jo koordiniral Evropski parlament. Generalni sekretar Evropskega parlamenta Klaus Welle pa je podrobneje predstavil cilje, ki si jih je Evropski parlament zadal pri spopadanju s pandemijo. Izpostavil  je zaščitno ravnanje vseh deležnikov, zagotavljanje kontinuitete dela parlamenta v izrednih razmerah ter praktično solidarnost glede infrastrukture in storitev parlamenta, ki so jih v razmerah pandemije v uporabo ponudili ranljivim skupinam. Pri načrtovanju enotnega evropskega videokonferenčnega sistema za medparlamentarno delo in sodelovanje je izpostavil pomen že obstoječega in uporabnega sistema Interacio, katerega prednost so tudi strežniki v EU in možnost uporabe lastnih tolmačev s strani nacionalnih parlamentov.

Udeleženci so v razpravi poudarili pomembnost srečanj v živo za kvalitetno parlamentarno delo in sodelovanje ter opozorili na vprašanje kibernetske varnosti ter zaščite osebnih podatkov pri digitalizaciji dela parlamentov.

Generalna sekretarka Uršula Zore Tavčar je v sklopu naslednje teme predstavila številne aktivnosti Državnega zbora, ki jih je ta razvil v 30. letih, na področju izobraževanja, udejstvovanja in ozaveščanja otrok in mladine. Pri tem je izpostavila nastajanje novega izobraževalnega programa Državnega zbora Aktivno državljanstvo. Državni svet je v video filmu predstavil slikanico Brezzobi tiger, ki otrokom skozi živalsko pravljico ponazarja delovanje in vlogo Državnega sveta pri zastopanju različnih interesov skupin.

Generalni sekretar avstrijskega parlamenta dr. Harald Dossi je predstavil dejavnosti avstrijskega parlamenta na področju izobraževanja mladih o demokratičnih procesih. Pri tem je izpostavil izvajanje tovrstnih delavnic tudi na področju držav Zahodnega Balkana ter kot orodje za ozaveščanje mladih v okviru Konference o prihodnosti Evrope.

V razpravi so generalni sekretarji predstavili parlamentarne dejavnosti na področju izobraževanja mladih, ki so poleg fizičnih obiskov vključevali tudi spletne delavnice in izobraževanja o demokraciji na daljavo.

Ob koncu srečanja je generalni sekretar Senata Republike Francije Éric Tavernier podrobneje predstavil vsebino in program parlamentarne dimenzije francoskega predsedovanja Svetu EU. Slovenskim kolegom se je zahvalil za uspešno predsedovanje, tako slovenskim kot kolegom v češkem parlamentu pa tudi za sodelovanje in usklajevanje, ki je nujno za zagotovitev  kontinuitete dela EU.

Generalni sekretarji so podprli pobudo nemškega in avstrijskega parlamenta o sodelovanju pri obeležitvi dneva, posvečenega žrtvam holokavsta. V spomin na žrtve holokavsta bo Državni zbor 27. januarja s simbolnim prižigom vseh luči osvetlil pročelje parlamentarnega poslopja. Prizadevanja, kot jih naslavlja kampanja #WeRemember, bo Državni zbor simbolično podprl tudi z objavo fotografij poslank in poslancev z napisom »We remember«, »Spominjamo se«.

 

FOTOGRAFIJE in VIDEOPOSNETKI

Na spletni strani predsedovanja www.parleu2021.si so v rubriki Foto in video brezplačno na voljo fotografije srečanja v polni velikosti. Prosimo vas, da ob uporabi navedete kot vir fotografije Državni zbor /ime fotografa. Videoposnetki srečanja pa so/bodo na voljo na spletni strani parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja  www.parleu2021.si , ob uporabi posnetkov je potrebno navesti Državni zbor kot avtorja avdiovizualnih vsebin.

 

Photos and videos

Share on: