Neformalno video srečanje predsednikov odborov COSAC in predstavnikov Evropskega parlamenta z izvršno podpredsednico Evropske komisije Margrethe Vestager

12.10.2021

V okviru parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU Državni zbor in Državni svet nadaljujeta z izvedbo neformalnih pogovorov z evropskimi komisarji, ki so se v času nemškega in portugalskega predsedstva izkazali kot dobra priložnost za izmenjavo informacij in mnenj o aktualnih zadevah EU. 

Tako je 12. oktobra 2021 potekalo prvo izmed tovrstnih srečanj, ko sta predsednik Odbora za zadeve EU Državnega zbora mag. Marko Pogačnik in predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta Bojan Kekec gostila neformalno video srečanje predsednikov odborov za evropske zadeve nacionalnih parlamentov držav članic EU in predstavnikov Evropskega parlamenta z izvršno podpredsednico Evropske komisije Margrethe Vestager.

Pogovor z izvršno podpredsednico, odgovorno za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, je bil namenjen predvsem izmenjavi mnenj o aktualnih predlogih Evropske komisije; aktu o digitalnih storitvah ter aktu o digitalnih trgih, kot tudi razpravi o ostalih pomembnih zadevah s področja dela podpredsednice. 

V uvodnem nagovoru je izvršna podpredsednica Vestager na kratko predstavila omenjena predloga aktov, ki sta ob digitalni preobrazbi EU, z določitvijo pravil o obveznostih in odgovornostih posrednikov na enotnem trgu ključnega pomena za varstvo državljanov. Ob tem je poudarila pomen razprave o predlogih v nacionalnih parlamentih ter pričujočo izmenjavo mnenj. 

Udeleženci srečanja so pozdravili predloga Evropske komisije ter se strinjali, da je regulacija digitalnih storitev bistvena za varstvo temeljnih pravic potrošnikov oziroma državljanov in demokratičnih procesov. Izpostavljena je bila tudi nevarnost pretirane regulacije digitalnega okolja, razpravljavci pa so se dotaknili tudi področja obdavčitve digitalnega gospodarstva ter umetne inteligence.

Dinamična  in izčrpna razprava je pokazala pomen in potrebo po nadaljevanju tovrstnih srečanj, ki nedvomno krepijo vlogo nacionalnih parlamentov v EU ter poglabljajo odnos in politični dialog z Evropsko komisijo. 

 

Photos and videos

Share on: