Slovenija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije

Naša država je 1. julija 2021, teden dni po svojem 30. rojstnem dnevu prevzela svoje drugo predsedovanje Svetu Evropske unije. Predsedovanje je Slovenija simbolično prevzela od Portugalske na slovesnosti ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 25. junija, konec leta ga bo predala Franciji. Včeraj, 30. junija, pa je v videokonferenčnem srečanju predsednik Skupščine republike Portugalske Eduardo Ferra Rodrigues predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču in predsedniku Državnega sveta Alojzu Kovšci predal predsedovanje Portugalske Sloveniji tudi na parlamentarni ravni.

30.06.2021

Zastava Republike Slovenije

Parlamentarna dimenzija predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije

Slovenija je kot prva novinka, kmalu po svojem vstopu v Evropsko unijo (2004) uspešno predsedovala Svetu EU že leta 2008. Tako kot takrat, Slovenija tudi pri tokratnem predsedovanju sodeluje v triu predsedstev z Nemčijo in Portugalsko. Trio predsedstev deluje v skladu s svojim programom, v katerem predsedujoča država poleg uresničitve skupnih ciljev predlaga tudi svoje prednostne naloge, katerim želi nameniti posebno pozornost.

Slovenija bo v času predsedovanja svoja prizadevanja usmerila na številne izzive – na krepitev odpornosti EU, v gospodarsko prenovo EU, ki bo temeljila na digitalnem in zelenem prehodu, prizadevala si bo za krepitev Evropske unije, ki temelji na vladavini prava ter ohranjanju evropskega načina življenja in varnosti. Med zunanjepolitičnimi prioritetami pa bo posebna pozornost namenjena Zahodnemu Balkanu.

Predsedovanje pomeni tudi določene obveznosti za nacionalni parlament predsedujoče države članice. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe so se pristojnosti in vloga nacionalnih parlamentov v zakonodajnem procesu Evropske unije okrepile, parlamentarna dimenzija predsedovanja pa je postala sestavni del predsedovanja države članice Svetu EU. Naloga parlamenta, ki predseduje, je podpora in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. 

Vsebinsko bo parlamentarna dimenzija predsedovanja sledila ključnim poudarkom predsedovanja ter se osredotočala tudi na kibernetsko varnost v EU, na vlogo in sodelovanje mladih v Evropski uniji, pozornost bo namenjena tudi naši neposredni soseščini, Zahodnemu Balkanu.

Ker prav slovensko predsedovanje v največji meri sovpada s potekom Konference o prihodnosti Evrope, enoletnim projektom, v katerem bodo na vseh nivojih družbenega življenja EU potekale razprave in drugi dogodki o delovanju Evropske unije v prihodnosti, bo Državni zbor intenzivno vključen tudi v samo upravljanje konference.

Državni zbor bo v času predsedovanja v sodelovanju z Državnim svetom in Evropskim parlamentom organiziral/soorganiziral več medparlamentarnih konferenc, ki bodo v Ljubljani in v Evropskem parlamentu v Bruslju. Na teh srečanjih se krepijo stiki med predstavniki nacionalnih parlamentov držav članic, držav kandidatk, Evropskega parlamenta in drugih vabljenih predstavnikov ter izmenjujejo mnenja in stališča in iščejo skupne rešitve za aktualne izzive, pred katerimi stoji Evropska unija. 

Več o vsebini in organizaciji dogodkov parlamentarne dimenzije si lahko preberete na spletni strani www.parleu2021.si. Na omenjeni spletni strani bo omogočen tudi spletni prenos v živo in kasnejša objava posnetkov dogodkov.

Vabljeni k ogledu.

 

Koledar medparlamentarnih konferenc in srečanj v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije

 

DATUMKONFERENCALOKACIJA
19. julij 2021Srečanje predsednikov odborov parlamentov EU za evropske zadeve v okviru Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC)Ljubljana – videokonferenca
9. september 2021Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)Ljubljana – videokonferenca 
28. september 2021Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji (SECG)Ljubljana – videokonferenca

25.–26.

oktober 2021

Skupina za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom (JPSG)Bruselj, Evropski parlament

predvidoma

november 2021

Medparlamentarna konferenca na visoki ravni o migracijah in azilu v EvropiBruselj, Evropski parlament
28.–30. november 2021LXVI. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC)

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

(način izvedbe bo potrjen naknadno)

predvidoma november/december 2021Medparlamentarna seja odborov o oceni dejavnosti EurojustaBruselj, Evropski parlament
30.–31. januar 2022Srečanje generalnih sekretarjev nacionalnih parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamentaLjubljana, Državni zbor

predvidoma

4.–5. april 2022

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta 

 

Photos and videos

Share on: