Predsednik Odbora za pravosodje Blaž Pavlin na Medparlamentarnem srečanju odborov na temo stanja vladavine prava v EU

v organizaciji Odbora Evropskega parlamenta za temeljne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), videokonferenca v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja

09.12.2021

Predsednik Odbora za pravosodje Blaž Pavlin

Predsednik Odbora za pravosodje Blaž Pavlin se je v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja kot vabljeni govorec udeležil Medparlamentarnega srečanja odborov na temo stanja vladavine prava v EU, ki je v organizaciji Odbora Evropskega parlamenta za temeljne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) potekalo 9. decembra 2021. Navzoči predstavniki nacionalnih in Evropskega parlamenta so izmenjali svoja mnenja glede Poročila Evropske komisije o vladavini prava za leto 2021 in v okviru teme Pot naprej - mehanizem demokracije, vladavina prava in temeljne pravice.

Predsednik Odbora Pavlin je navzoče visoke predstavnike Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta Evrope nagovoril v okviru izmenjave mnenj glede Poročila Evropske komisije o vladavini prava za leto 2021. Poudaril je, da Slovenija podpira mehanizme in instrumente ter druge pobude, namenjene krepitvi spoštovanja načela vladavine prava v Evropski uniji in se zavzema za njihovo krepitev in nadaljnji razvoj. Povedal je tudi, da se v Sloveniji zavedamo, da vrednote, na katerih je ustanovljena Unija, še zdaleč niso samoumevne in si moramo zanje prizadevati ves čas; tako s preventivnim delovanjem v obliki dialoga ter sodelovanja na osnovi izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks, kot s spoštovanjem in izvrševanjem sodb sodišč. Ob tem je opozoril na večje tveganje za zlorabo načela vladavine prava v politične namene, ko se odločanje o zatrjevanih kršitvah vladavine prava prenese v politično sfero. Pavlin je menil, da je spoštovanje načela vladavine prava na osnovi enakih pravil ključno za delovanje Unije in njenega pravnega reda, temeljni pogoj za medsebojno zaupanje.

Sledila je izjemno plodna, obširna in konstruktivna razprava.

Share on: