Delovno srečanje predsedniške Trojke COSAC

16.07.2021

Srečanje predsedniške Trojke COSAC

Danes, 16. julija, je v Državnem zboru v obliki videokonference potekal sestanek predsedniške Trojke COSAC, predsednikov odborov za evropske zadeve portugalskega, slovenskega in francoskega parlamenta, z Evropskim parlamentom.

Gre za neformalni delovni sestanek, ki med vsakim predsedovanjem poteka neposredno pred srečanjem COSAC (Konferenca odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve), in na katerem se predsedniki odborov za evropske zadeve predsedniške Trojke in Evropskega parlamenta seznanijo z dnevnim redom, okoliščinami in drugimi informacijami ter vsebinami, ki so relevantne za prihajajoče srečanje COSAC.

Sestanka, ki sta ga vodila sopredsedujoča Konferenci COSAC, predsednik Odbora za EU zadeve Državnega zbora mag. Marko Pogačnik in predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta Bojan Kekec, so se udeležili predsedniki EU odborov portugalske Assembleia da República Luís Capoulas Santos, francoske Assemblée nationale Sabine Thilaye in francoskega Sénata Jean-François Rapin ter podpredsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Sogovorniki so na delovnem sestanku potrdili dnevni red srečanja predsednikov odborov Konference COSAC, ki bo v ponedeljek, 19. julija 2021, potekalo v obliki videokonference v Državnem zboru, in se seznanili z osnutkom dnevnega reda LXVI. plenarnega zasedanja Konference COSAC, ki bo novembra v Ljubljani. Na sestanku so predstavili tudi osnutek polletnega poročila COSAC, posvečenega trem tematskih sklopom: digitalizaciji parlamentov, vlogi mladih v EU ter aktualnim vprašanjem v zvezi s Konferenco o prihodnosti Evrope. Obravnavali pa so tudi postopek imenovanja novega stalnega člana sekretariata COSAC in zaprosil nekaterih posameznih držav, nečlanic, za udeležbo na dogodkih Konference COSAC v času slovenskega predsedovanja.

Photos and videos

Share on: