Konferenca o prihodnosti Evrope (CoFoE)

18.05.2021

Konferenca o prihodnosti Evrope

Slovensko predsedovanje v največji meri sovpada z enoletnim projektom Konference o prihodnosti Evrope, v okviru katerega bodo na vseh nivojih družbenega življenja Evropske unije potekale razprave in drugi dogodki o delovanju Unije v prihodnosti. Zaključek Konference se pričakuje maja 2022, zato bo potrebno prav v času slovenskega predsedovanja delo, povezano z dogodki Konference, okrepiti.  Ob tem, da Državni zbor kot zakonodajna institucija Republike Slovenije sam pripravlja več lastnih tematskih dogodkov, povezanih s Konferenco, bo intenzivno vključen v samo upravljanje Konference Odbor Državnega zbora za EU zadeve. Predsednik Odbora za EU zadeve  mag. Marko Pogačnik ima kot član Trojke COSAC-a (konferenca EU odborov) status opazovalca v izvršnem odboru Konference o prihodnosti Evrope, v času predsedovanja pa se bo njegova vloga še okrepila; kot sopredsedujoči Trojki bo pristojen za podajanje poenotenih stališč, sugestij in drugih sporočil nacionalnih parlamentov izvršnemu odboru Konference pri njegovem delu. Za oblikovanje tovrstnih stališč bodo potrebni redni sestanki predsednikov EU odborov, tako pred in po vsakem zasedanjem izvršnega odbora kot tudi pred in po vsakem zasedanju plenarne Konference, v kateri bodo nacionalne parlamente zastopale delegacije.  V ta namen bo v času parlamentarne dimenzije predsedovanja Državni zbor organiziral več ad hoc kratkih sestankov, predvidoma v video formatu, s podajanjem informacij in izmenjavo stališč nacionalnih parlamentov glede delovanja Konference in njenih vsebin.

***

16. julija, je potekal v Državnem zboru videokonferenčni neformalni sestanek predsednikov odborov za evropske zadeve parlamentov EU, namenjen izmenjavi mnenj pred srečanjem izvršilnega odbora Konference o prihodnosti Evrope (KoPE), ki bo v ponedeljek, 19. julija.

V izvršilnem odboru KoPE so nacionalni parlamenti EU zastopani preko predsedniške Trojke COSAC-a, ki ima status opazovalca. Trojki COSAC v imenu slovenskega parlamenta trenutno sopredsedujeta predsednik Odbora za EU zadeve Državnega zbora mag. Marko Pogačnik in predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta Bojan Kekec, poleg njiju pa jo sestavljajo še predsedniki EU odborov portugalskega in francoskega parlamenta.

 

Photos and videos

Share on: