Pravno obvestilo

Pogoji uporabe, omejitev odgovornosti in avtorske pravice

Vse informacije na spletni strani www.parleu2021.si so informacije javnega značaja in se lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremenijo.

Državni zbor z največjo skrbnostjo objavlja informacije ter skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost, za stvarne ali pravne napake na objavljenih informacijah pa je kazenska in civilna odgovornost Državnega zbora popolnoma izključena. Državni zbor ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo oziroma neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletni strani parleu2021.si.

Dokumenti, objavljeni na tej spletni strani, niso izvirniki in nujno ne zajemajo ter natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Kazenska in civilna odgovornost Državnega zbora za napake v besedilu je izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila.

Uporabniku priporočamo, naj v primerih, ko dokumente potrebuje v uradnih postopkih, preveri njihovo istovetnost pri pristojnem organu.

Na spletni strani parleu2021.si so povezave do spletnih strani drugih javnih organov v Sloveniji in v tujini ter do drugih pravnih in fizičnih oseb. Državni zbor ne odgovarja za vsebino, obliko in spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do uporabnikov teh spletnih mest. Za te vsebine ne veljajo navedeni pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni, brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Zaščita avtorskih pravic

Vsi oblikovni elementi, objavljeni na tej spletni strani, so avtorsko zaščiteni, in jih ni dovoljeno ne v celoti in ne delno ponatisniti, reproducirati, prevesti, računalniško obdelati ali uporabiti v kateri koli drugi namen brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja avtorjev.

Avdio-vizualne vsebine, ki so na voljo v video in foto arhivu spletnega mesta, se lahko uporabljajo v nekomercialne namene. Mediji fotografije lahko objavijo pod pogojem, da navedejo avtorja fotografskega materiala, če je naveden (Državni zbor/Priimek fotografa), če fotograf ni naveden pa (Državni zbor). Kot avtorja avdio-vizualnih vsebin mediji navedejo Državni zbor. Za kakršno koli drugačno uporabo je treba predhodno pridobiti pisno dovoljenje.

Vse fotografije in posnetki na spletni strani so avtorsko zaščiteni.

Tolmačenje

Verodostojna je samo izvirna govorjena beseda, tolmačenje je namenjeno lažjemu sporazumevanju. Kakršen koli pretočni video in zvok (vključno s tolmačenjem prek zvočnega kanala) sta namenjena lažji komunikaciji in ne predstavljata verodostojnega zapisa poteka srečanja.
Na srečanjih na daljavo kakovost internetne povezave udeležencev lahko vpliva na kakovost zvoka in slike, kar posledično lahko vpliva na kakovost tolmačenja.
Državni zbor ne odgovarja za točnost izraženih mnenj in ne nosi nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi neposredno ali posredno izhajala iz uporabe predvajanih video in zvočnih posnetkov.

Napake

Za morebitne napake oziroma neaktualne, nepopolne ali nerazumljive podatke na tem spletnem portalu se opravičujemo in bomo hvaležni, če nas boste nanje opozorili na e-mail: PR-parleu2021.si@dz-rs.si