Videos

Nagovor evropskega komisarja za notranji trg Thierrya Bretona

Srečanje predsednikov odborov Konference COSAC

19.07.2021

Nagovor evropskega komisarja za notranji trg Thierrya Bretona - srečanje predsednikov odborov Konference COSAC

Date: 29. 06. 2022