Gallery: 17

Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP), 9. september 2021

02.09.2021

Monika Gregorčič, predsednica Odbora za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije

Date: 09. 09. 2021
Author: Rok Torkar