Completed

Srečanje predsednikov odborov Konference COSAC (videokonferenca)

Konferenca odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) je bila ustanovljena leta 1989. COSAC omogoča izmenjavo mnenj o aktualnih evropskih temah in o vlogi nacionalnih parlamentov v EU ter krepitev sodelovanja med odbori nacionalnih parlamentov in poslanci Evropskega parlamenta. Med predsedovanjem vsake države Svetu EU potekata dve zasedanji, ki ju organizira nacionalni parlament države, predsedujoče Svetu EU. Prvo srečanje predsednikov odborov za evropske zadeve je namenjeno izmenjavi mnenj o aktualnih evropskih temah in pripravi na drugo – plenarno zasedanje COSAC.

Date

19.07.2021

Clock

9:00

Srečanje predsednikov odborov za evropske zadeve bo tokrat že četrtič potekalo v razmerah, zaznamovanih s pandemijo covida-19. V luči okrevanja držav članic je ena izmed ključnih prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU priprava Evrope na potencialne grožnje in krepitev odpornosti EU proti različnim krizam. Prva tema srečanja bo tako namenjena predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, druga tema pa bo povezana z izzivi in priložnostmi kibernetske varnosti v EU. Srečanju bosta sopredsedovala predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije ter predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve.

Speakers

dr. Anže Logar

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije

Dr. Anže Logar (1976) je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije od 13. marca 2020. Leta 2000 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, januarja 2006 magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije in julija 2016 doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije. Leta 2000 se je zaposlil v SKB banki, januarja 2003 zapustil mesto produktnega vodje Oddelka za marketing v banki in se zaposlil v Evropskem parlamentu. 

V obeh vladah Janeza Janše (2004-2008 in 2011-2013) ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu EU. Pozneje je v Direktoratu za gospodarsko diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve v nazivu pooblaščeni minister deloval na področju odnosov z OECD.

V mandatu 2014–2018 je bil na listi stranke Slovenske demokratske stranke (SDS) izvoljen za poslanca Državnega zbora. V tem času je vodil preiskovalno komisijo za ugotavljanje odgovornih za zlorabe v slovenskem bančnem sistemu. Leta 2018 je bil znova izvoljen za poslanca in do imenovanja na mesto ministra v Državnem zboru vodil Komisijo za nadzor javnih financ.

16. februarja 2007 je dr. Logarju ob Dnevu neodvisnosti tedanji litovski predsednik Valdas Adamkus podelil državno priznanje Life Saving Cross za zasluge pri reševanju državljana Republike Litve Mantvydasa Juozapavičiusa pred utopitvijo v enem od madžarskih jezer. 

Thierry Breton

Evropski komisar za notranji trg

Juhan Lepassaar

Izvršni direktor Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)

Juhan Lepassaar je na položaju izvršnega direktorja agencije ENISA od 16. oktobra 2019. Ima več kot 15 let izkušenj z delom z in za Evropsko unijo. Preden je začel delati za ENISO, je šest let delal pri Evropski komisiji. Med drugim je bil vodja kabineta podpredsednika Andrusa Ansipa, ki je bil zadolžen za enotni digitalni trg, obenem pa je tudi vodil ter usklajeval priprave in pogajanja o zakonu o kibernetski varnosti. Svojo kariero je na področju zadev Evropske unije Juhan Lepassaar začel v vladi Republike Estonije, kjer je kot direktor za zadeve EU in svetovalec premiera za zadeve EU vodil pet let nacionalni koordinacijski sistem za Evropsko unijo.

dr. Uroš Svete

Direktor uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

Dr. Uroš Svete (1975 ), direktor Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, je doktor obramboslovnih znanosti. Je izvedenec na področju obrambe, varnostnih ved, analize sodobnih konfliktov in informacijske varnosti. V okviru svoje akademske kariere je pridobil bogate izkušnje kot predavatelj in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2018 je postal generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo in uspešno vodil ustanovitev Uprave za informacijsko varnost, nacionalnega organa, pristojnega za informacijsko varnost.

mag. Matej Tonin

Minister za obrambo Republike Slovenije

Mag. Matej Tonin (1983) je politolog, minister za obrambo Republike Slovenije je od 13. marca 2020. Leta 2010 je na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani magistriral iz osamosvajanja Slovenije in gospodarskih učinkov osamosvojitve.

Politično je aktiven od leta 2001, ko se je včlanil v stranko Nova Slovenija (NSi). Na lokalnih volitvah leta 2006, 2010 in 2014 je bil izvoljen v Občinski svet Občine Kamnik. Leta 2007 je najprej sodeloval s poslansko skupino NSi kot svetovalec za odnose z javnostmi, novembra 2008 je ustanovil lastno podjetje za video produkcijo in lokalne spletne medije. Na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2011 je bil na listi NSi prvič izvoljen za poslanca Državnega zbora, poslanska funkcija mu je bila zaupana tudi na volitvah leta 2014, v obeh mandatih pa je bil imenovan tudi za vodjo poslanske skupine NSi. Leta 2018 je prevzel vodenje stranke NSi. Leta 2018 je bil na predčasnih parlamentarnih volitvah znova izvoljen za poslanca, na ustanovitveni seji pa tudi za predsednika Državnega zbora. Po oblikovanju manjšinske vlade je prevzel vodenje parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb.

V Državnem zboru je bil od leta 2011 član odbora za obrambo, od leta 2012 pa tudi član parlamentarne skupščine NATO, kjer je bil še posebej dejaven v okviru odbora za znanost in tehnologijo. V parlamentarni skupščini NATO je bil trikrat imenovan tudi za poročevalca parlamentarni skupščini. Članom skupščine je predstavil poročilo o uporabi in pomembnosti umetne inteligence v oboroženih silah, t. i. temni splet ter nevarnosti in izzive, ki jih prinašajo v omrežja povezane pametne naprave. Svojo vizijo razvoja slovenske države je strnil v knjigi Upanje za Slovenijo, ki je hkrati tudi agenda njegovega političnega delovanja. 

Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978), diplomirani pravnik, je član Poslanske skupine nepovezanih poslancev. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 in nato 2018 na listi Stranke modernega centra (SMC). Po končanem študiju se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici, v obdobju od leta 2004 do 2009 pa je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit in se leta 2009 zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do izvolitve za poslanca Državnega zbora. V aktualnem mandatu je do 5. marca 2020, ko je bil izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora, vodil poslansko skupino SMC.  

mag. Marko Pogačnik

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Državnega zbora

Mag. Marko Pogačnik (1972) je v trenutnem mandatu predsednik Odbora za zadeve Evropske unije v Državnem zboru. Prvič je bil v Državni zbor izvoljen leta 2011 in kot član največje parlamentarne stranke Slovenske demokratske stranke (SDS) poslansko funkcijo opravlja tretji mandat. V letu 2012 je bil kratek čas državni sekretar na ministrstvu za finance.
Preden je aktivno vstopil v politiko, je Marko Pogačnik deloval v gospodarstvu. Poklicno pot je začel kot svetovalec za stranke v podjetju Metro GmbH Graz, v obdobju 1998–2000 pa kot vodja za področje Slovenije in Hrvaške v podjetju Metro S.p.A. Udine. Leta 2000 se  je zaposlil v podjetju Jelovica kot direktor maloprodaje, od 2005 do 2009 je bil direktor Slovenske odškodninske družbe, od leta 2000 do 2011 pa posebni odposlanec uprave Pozavarovalnice Sava. 

 

Bojan Kekec

Predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Bojan Kekec (1965) je v trenutnem mandatu predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve. V Državni svet je bil prvič izvoljen leta 2007 kot predstavnik lokalnih interesov. Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto, prevzel leta 1994 vodenje sektorja vodo oskrbe in kasneje mesto tehničnega direktorja, leta 2007 pa je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto. Mestna občina Novo mesto mu je leta 2003 podelila priznanje za raziskovalno delo na področju avtomatizacije vodovodnih sistemov, Univerza v Mariboru pa leta 2012 priznanje za najuspešnejšega študenta pri magistrskem študiju energetike. Leta 2011 se je zaposlil na Slovenskih železnicah, kjer je dve leti in pol vodil eno največjih slovenskih družb SŽ- Infrastruktura, d. o. o.  , več let pa tudi upravne odbore in skupščine mednarodnih evropskih železniških koridorjev ter zastopal SŽ v pomembnih mednarodnih organizacijah. Že tretji mandat je občinski svetnik v Mestni občini Novo mesto, mandat in pol je bil tudi njen podžupan. Marca 2021 je ponovno prevzel vodenje Komunale Novo mesto.

Share on: