Completed

Srečanje generalnih sekretarjev parlamentov EU (EUSG)

Srečanje generalnih sekretarjev parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (videokonferenca)

Date

24.01.2022

Clock

10:00

Srečanje generalnih sekretarjev parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta je pripravljalno srečanje na Konferenco predsednikov parlamentov EU. Obe srečanji bo v začetku leta 2022 gostila Slovenija. Srečanje generalnih sekretarjev je namenjeno razpravi o osnutku dnevnega reda zasedanja Konference predsednikov parlamentov EU in aktualnim temam, ki zadevajo delovanje parlamentov. Srečanja se poleg generalnih sekretarjev parlamentov držav članic EU udeležujejo tudi generalni sekretarji parlamentov držav kandidatk in generalni sekretar Evropskega parlamenta.

Speakers

Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978), diplomirani pravnik, je član Poslanske skupine nepovezanih poslancev. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 in nato 2018 na listi Stranke modernega centra (SMC). Po končanem študiju se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici, v obdobju od leta 2004 do 2009 pa je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit in se leta 2009 zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do izvolitve za poslanca Državnega zbora. V aktualnem mandatu je do 5. marca 2020, ko je bil izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora, vodil poslansko skupino SMC.  

Alojz Kovšca

Predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca (1965), diplomirani obramboslovec, je bil izvoljen za predsednika Državnega sveta 12. decembra 2017.

Leta 1988 se je zaposlil kot računalniški programer v podjetju Mercator (do 1992), po opravljenem urarskem izpitu pa pri urarskem mojstru v Ljubljani. Leta 1996 je ob delu dokončal študij politologije - obramboslovja na Fakulteti za družbene vede, za svoje diplomsko delo pa prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Pridobil je tudi strokovno poklicno izobrazbo urar in zlatar-filigranist, nato pa opravil še urarski mojstrski izpit. S soprogo se preživljata z urarstvom in zlatarstvom v družinskem podjetju s petimi zaposlenimi.

Alojz Kovšca je v obrtni zbornici aktiven že dlje časa; več mandatov je bil član skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Bežigrad, nato njenega upravnega odbora, trenutno je predsednik zbornice. Interese stroke zastopa pri Obrtni zbornici Slovenije, kjer je član Upravnega odbora, predsednik Komisije za razdelitev članarine in predsednik Odbora za gospodarstvo. Kot predstavnik obrtnikov je bil v Državni svet prvič izvoljen leta 2007, nato leta 2012 in ponovno 2017.

Leta 1991 je kot prostovoljec aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo in bil odlikovan s Srebrno Maistrovo medaljo.

Uršula Zore Tavčar

Generalna sekretarka Državnega zbora

Uršula Zore Tavčar (1968) opravlja funkcijo generalne sekretarke Državnega zbora drugi mandat. Prvič jo je Državni zbor imenoval na to mesto leta 2014. V Državnem zboru se je zaposlila že leta 1993 kot svetovalka v Oddelku za mednarodno sodelovanje in kasneje postala vodja oddelka. Leta 2004 je bila imenovana za sekretarko Odbora za zunanjo politiko, leta 2013 pa za vodjo Oddelka Državnega zbora za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles v Državnem zboru. V času prvega predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2008 je bila aktivno vključena v parlamentarno dimenzijo predsedovanja. 

dr. Dušan Štrus

Sekretar Državnega sveta

Dr. Dušan Štrus (1979), sekretar Državnega sveta Republike Slovenije, je leta 2007 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz področja ustavnega prava. V letu 2011 je izdal knjigo z naslovom Drugi dom parlamenta, v kateri je predstavil način oblikovanja in pristojnosti drugih domov držav sveta. Od leta 2002 je zaposlen v Državnem svetu Republike Slovenije, kjer je bil do leta 2013 vodja Službe za pravne in analitične zadeve, od leta 2013 do leta 2017 namestnik sekretarja Državnega sveta. Njegovo delo je v teoriji in praksi povezano ne samo z Državnim svetom, ampak tudi s parlamentom v celoti, saj je delo Državnega sveta zelo povezano z delom Državnega zbora. Izdal je več kot petnajst monografskih del kot avtor ali urednik ter člankov s področja ustavnega, parlamentarnega in volilnega prava. Nekateri izmed njih so prevedeni v tuje jezike.

Z ustavnim in parlamentarnim pravom je povezano tudi njegovo pedagoško delo. Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani je bil leta 2014 ponovno imenovan v naziv višjega predavatelja. Poleg tega opravlja tudi predavanja na Upravni akademiji za obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv iz področij državna ureditev in sistem zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti ter razmerja med njimi.

Share on: