Completed

Medparlamentarna seja odborov o oceni dejavnosti Eurojusta (Evropski parlament je dogodek prestavil predvidoma na februar 2022.)

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) je leta 2002 ustanovljen organ Evropske unije. Naloge in pristojnosti Eurojusta so opredeljene v 85. členu Pogodbe o delovanju EU (PDEU). Ključna vloga Eurojusta pa je izboljšati pravosodno sodelovanje in usklajevanje med pristojnimi pravosodnimi organi držav članic za preiskave in pregon hudih oblik kriminala, ki se nanašajo na dve ali več držav članic, ali zahtevajo skupni pregon. Prvo medparlamentarno srečanje odborov o dejavnosti Eurojusta je potekalo v obliki videokonference 1. decembra 2020 v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Date

29.11.2021

Clock

16:45

Medparlamentarno srečanje je namenjeno razpravi poslancev pristojnih odborov nacionalnih parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta o aktualnih dejavnostih Eurojusta s področja pravosodnega sodelovanja držav članic v boju proti organiziranemu čezmejnemu kriminalu.

Medparlamentarno srečanje organizira Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v Bruslju v sodelovanju z nacionalnim parlamentom države članice, ki predseduje Svetu EU. Evropski parlament je novembrsko srečanje prestavil na začetek prihodnjega leta, predvidoma na februar 2022, Slovenija (Državni zbor) pa bo kot članica predsedujoče Trojke imela na srečanju pomembno vlogo v uvodnem in zaključnem delu srečanja.

 

Speakers

Blaž Pavlin

Predsednik Odbora za pravosodje v Državnem zboru

Blaž Pavlin (1975) je predsednik Odbora za pravosodje v Državnem zboru. Za poslanca Državnega zbora je bil izvoljen leta 2018 na listi stranke Nova Slovenija (NSi). S političnim udejstvovanjem je začel, ko se je sedemnajstleten naprej pridružil Mladim krščanskim demokratom, leta 2000 pa nadaljeval kot aktiven član stranke NSi. V Novi Sloveniji opravlja funkcije na državni in na lokalni ravni; je predsednik Občinskega odbora NSi Trebnje in Regijskega odbora NSi Dolenjska-vzhod, od leta 2014 vodi tudi Nadzorni odbor Občine Trebnje. V obdobju 2008 – 2012 je delal kot analitik na Oddelku za kazenskopravno evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov na Ministrstvu za pravosodje. Od leta 2005 do 2008 in nato od 2012 do izvolitve za poslanca je opravljal naloge strokovnega sodelavca v Poslanski skupini NSi, obenem pa tudi funkciji namestnika glavnega tajnika ter organizacijskega tajnika stranke.

Juan Fernando Lopez Aguilar

predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta (LIBE)

Share on: