Upcoming

LXVI plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve – COSAC

Plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) je redno polletno srečanje predstavnikov nacionalnih parlamentov, ki so člani odborov, pristojnih za zadeve EU, in predstavnikov Evropskega parlamenta. Namen konference je okrepiti vlogo nacionalnih parlamentov na področju zadev EU ter spodbujati sodelovanje, koordinacijo in izmenjavo dobrih praks med nacionalnimi parlamenti ter Evropskim parlamentom. Konferenca temelji na 10. členu Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji Lizbonske pogodbe, ki nacionalnim parlamentom daje pravno podlago za dialog in pripravo prispevkov s področja evropskih zadev, namenjenih Evropskemu parlamentu, Svetu EU ali Evropski komisiji. Konferenca je namenjena razpravi predstavnikov nacionalnih parlamentov z uglednimi predstavniki institucij EU, drugih organizacij in stroke o ključnih problematikah, ki so obravnavane na ravni EU. Organizacija konference je v domeni parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU, zato je za izvedbo dogodka odgovoren parlament predsedujoče države, ki konferenco običajno organizira v glavnem mestu.

Date

29. november 2021 - 30. november 2021

Clock

10:00

Tokratna konferenca bo potekala 29. in 30. novembra v Ljubljani, na njej pa  bodo obravnavali nekatere najbolj aktualne evropske zadeve, ki vzporedno sovpadajo tudi s prioritetami predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU. Prva tema konference bo tradicionalna predstavitev stanja in dosedanjih dosežkov predsedovanja države gostiteljice. Druga tema bo namenjena položaju mladih v Evropski uniji ter obravnavi izzivov in priložnosti za njihovo aktivno participacijo. V sklopu tretje teme se bodo predstavniki parlamentov in drugi gostje pogovarjali o pomenu Zahodnega Balkana in nadaljevanju širitvenega procesa za prihodnost EU. Četrta tema pa bo namenjena pregledu trenutnega stanja Konference o prihodnosti Evrope, ki bo v času slovenskega predsedovanja v polnem razmahu.

Med slovenskim predsedovanjem bosta konferenci COSAC sopredsedovala predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije ter predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve.
 

Speakers

mag. Marko Pogačnik

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije

Mag. Marko Pogačnik (1972) je v trenutnem mandatu predsednik Odbora za zadeve Evropske unije v Državnem zboru. Prvič je bil v Državni zbor izvoljen leta 2011 in kot član največje parlamentarne stranke Slovenske demokratske stranke (SDS) poslansko funkcijo opravlja tretji mandat. V letu 2012 je bil kratek čas državni sekretar na ministrstvu za finance.
Preden je aktivno vstopil v politiko, je Marko Pogačnik deloval v gospodarstvu. Poklicno pot je začel kot svetovalec za stranke v podjetju Metro GmbH Graz, v obdobju 1998–2000 pa kot vodja za področje Slovenije in Hrvaške v podjetju Metro S.p.A. Udine. Leta 2000 se  je zaposlil v podjetju Jelovica kot direktor maloprodaje, od 2005 do 2009 je bil direktor Slovenske odškodninske družbe, od leta 2000 do 2011 pa posebni odposlanec uprave Pozavarovalnice Sava. 

 

Bojan Kekec

Predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Bojan Kekec (1965) je v trenutnem mandatu predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve. V Državni svet je bil prvič izvoljen leta 2007 kot predstavnik lokalnih interesov. Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto, prevzel leta 1994 vodenje sektorja vodo oskrbe in kasneje mesto tehničnega direktorja, leta 2007 pa je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto. Mestna občina Novo mesto mu je leta 2003 podelila priznanje za raziskovalno delo na področju avtomatizacije vodovodnih sistemov, Univerza v Mariboru pa leta 2012 priznanje za najuspešnejšega študenta pri magistrskem študiju energetike. Leta 2011 se je zaposlil na Slovenskih železnicah, kjer je dve leti in pol vodil eno največjih slovenskih družb SŽ- Infrastruktura, d. o. o.  , več let pa tudi upravne odbore in skupščine mednarodnih evropskih železniških koridorjev ter zastopal SŽ v pomembnih mednarodnih organizacijah. Že tretji mandat je občinski svetnik v Mestni občini Novo mesto, mandat in pol je bil tudi njen podžupan. Marca 2021 je ponovno prevzel vodenje Komunale Novo mesto.

Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978), diplomirani pravnik, je član Poslanske skupine nepovezanih poslancev. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 in nato 2018 na listi Stranke modernega centra (SMC). Po končanem študiju se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici, v obdobju od leta 2004 do 2009 pa je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit in se leta 2009 zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do izvolitve za poslanca Državnega zbora. V aktualnem mandatu je do 5. marca 2020, ko je bil izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora, vodil poslansko skupino SMC.  

dr. Anže Logar

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije

Dr. Anže Logar (1976) je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije od 13. marca 2020. Leta 2000 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, januarja 2006 magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije in julija 2016 doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije. Leta 2000 se je zaposlil v SKB banki, januarja 2003 zapustil mesto produktnega vodje Oddelka za marketing v banki in se zaposlil v Evropskem parlamentu. 

V obeh vladah Janeza Janše (2004-2008 in 2011-2013) ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu EU. Pozneje je v Direktoratu za gospodarsko diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve v nazivu pooblaščeni minister deloval na področju odnosov z OECD.

V mandatu 2014–2018 je bil na listi stranke Slovenske demokratske stranke (SDS) izvoljen za poslanca Državnega zbora. V tem času je vodil preiskovalno komisijo za ugotavljanje odgovornih za zlorabe v slovenskem bančnem sistemu. Leta 2018 je bil znova izvoljen za poslanca in do imenovanja na mesto ministra v Državnem zboru vodil Komisijo za nadzor javnih financ.

16. februarja 2007 je dr. Logarju ob Dnevu neodvisnosti tedanji litovski predsednik Valdas Adamkus podelil državno priznanje Life Saving Cross za zasluge pri reševanju državljana Republike Litve Mantvydasa Juozapavičiusa pred utopitvijo v enem od madžarskih jezer. 

Share on: