Completed

LXVI. plenarno zasedanje COSAC - Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (videokonferenca)

Plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) je redno polletno srečanje predstavnikov nacionalnih parlamentov, ki so člani odborov, pristojnih za zadeve EU, in predstavnikov Evropskega parlamenta. Namen konference je okrepiti vlogo nacionalnih parlamentov na področju zadev EU ter spodbujati sodelovanje, koordinacijo in izmenjavo dobrih praks med nacionalnimi parlamenti ter Evropskim parlamentom. Konferenca temelji na 10. členu Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji Lizbonske pogodbe, ki nacionalnim parlamentom daje pravno podlago za dialog in pripravo prispevkov s področja evropskih zadev, namenjenih Evropskemu parlamentu, Svetu EU ali Evropski komisiji. Konferenca je namenjena razpravi predstavnikov nacionalnih parlamentov z uglednimi predstavniki institucij EU, drugih organizacij in stroke o ključnih problematikah, ki so obravnavane na ravni EU. Organizacija konference je v domeni parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU, zato je za izvedbo dogodka odgovoren parlament predsedujoče države, ki konferenco običajno organizira v glavnem mestu.

Date

29. November 2021 - 30. November 2021

Clock

14:00

LXVI. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) je v obliki videokonference potekalo 29. in 30. novembra v Ljubljani, na njej pa  so obravnavali nekatere najbolj aktualne evropske zadeve, ki vzporedno sovpadajo tudi s prioritetami predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU. Prva tema konference je bila tradicionalna predstavitev stanja in dosedanjih dosežkov predsedovanja države gostiteljice. Druga tema je bila namenjena položaju mladih v Evropski uniji ter obravnavi izzivov in priložnosti za njihovo aktivno participacijo. V sklopu tretje teme so se predstavniki parlamentov in drugi gostje pogovarjali o pomenu Zahodnega Balkana in nadaljevanju širitvenega procesa za prihodnost EU. Četrta tema pa je bila namenjena pregledu trenutnega stanja Konference o prihodnosti Evrope, ki je v času slovenskega predsedovanja v polnem razmahu.

Med slovenskim predsedovanjem sta konferenci COSAC sopredsedovala predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije ter predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve.
 

Speakers

Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978), diplomirani pravnik, je član Poslanske skupine nepovezanih poslancev. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 in nato 2018 na listi Stranke modernega centra (SMC). Po končanem študiju se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici, v obdobju od leta 2004 do 2009 pa je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit in se leta 2009 zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do izvolitve za poslanca Državnega zbora. V aktualnem mandatu je do 5. marca 2020, ko je bil izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora, vodil poslansko skupino SMC.  

Alojz Kovšca

Predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca (1965), diplomirani obramboslovec, je bil izvoljen za predsednika Državnega sveta 12. decembra 2017.

Leta 1988 se je zaposlil kot računalniški programer v podjetju Mercator (do 1992), po opravljenem urarskem izpitu pa pri urarskem mojstru v Ljubljani. Leta 1996 je ob delu dokončal študij politologije - obramboslovja na Fakulteti za družbene vede, za svoje diplomsko delo pa prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Pridobil je tudi strokovno poklicno izobrazbo urar in zlatar-filigranist, nato pa opravil še urarski mojstrski izpit. S soprogo se preživljata z urarstvom in zlatarstvom v družinskem podjetju s petimi zaposlenimi.

Alojz Kovšca je v obrtni zbornici aktiven že dlje časa; več mandatov je bil član skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Bežigrad, nato njenega upravnega odbora, trenutno je predsednik zbornice. Interese stroke zastopa pri Obrtni zbornici Slovenije, kjer je član Upravnega odbora, predsednik Komisije za razdelitev članarine in predsednik Odbora za gospodarstvo. Kot predstavnik obrtnikov je bil v Državni svet prvič izvoljen leta 2007, nato leta 2012 in ponovno 2017.

Leta 1991 je kot prostovoljec aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo in bil odlikovan s Srebrno Maistrovo medaljo.

mag. Marko Pogačnik

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Državnega zbora

Mag. Marko Pogačnik (1972) je v trenutnem mandatu predsednik Odbora za zadeve Evropske unije v Državnem zboru. Prvič je bil v Državni zbor izvoljen leta 2011 in kot član največje parlamentarne stranke Slovenske demokratske stranke (SDS) poslansko funkcijo opravlja tretji mandat. V letu 2012 je bil kratek čas državni sekretar na ministrstvu za finance.
Preden je aktivno vstopil v politiko, je Marko Pogačnik deloval v gospodarstvu. Poklicno pot je začel kot svetovalec za stranke v podjetju Metro GmbH Graz, v obdobju 1998–2000 pa kot vodja za področje Slovenije in Hrvaške v podjetju Metro S.p.A. Udine. Leta 2000 se  je zaposlil v podjetju Jelovica kot direktor maloprodaje, od 2005 do 2009 je bil direktor Slovenske odškodninske družbe, od leta 2000 do 2011 pa posebni odposlanec uprave Pozavarovalnice Sava. 

 

Bojan Kekec

Predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Bojan Kekec (1965) je v trenutnem mandatu predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve. V Državni svet je bil prvič izvoljen leta 2007 kot predstavnik lokalnih interesov. Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto, prevzel leta 1994 vodenje sektorja vodo oskrbe in kasneje mesto tehničnega direktorja, leta 2007 pa je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto. Mestna občina Novo mesto mu je leta 2003 podelila priznanje za raziskovalno delo na področju avtomatizacije vodovodnih sistemov, Univerza v Mariboru pa leta 2012 priznanje za najuspešnejšega študenta pri magistrskem študiju energetike. Leta 2011 se je zaposlil na Slovenskih železnicah, kjer je dve leti in pol vodil eno največjih slovenskih družb SŽ- Infrastruktura, d. o. o.  , več let pa tudi upravne odbore in skupščine mednarodnih evropskih železniških koridorjev ter zastopal SŽ v pomembnih mednarodnih organizacijah. Že tretji mandat je občinski svetnik v Mestni občini Novo mesto, mandat in pol je bil tudi njen podžupan. Marca 2021 je ponovno prevzel vodenje Komunale Novo mesto.

Gašper Dovžan

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve

Olivér Várhelyi

Evropski komisar za soseščino in širitev

Branimir Gvozdenović

Predsednik Odbora za evropske integracije Skupščine Črne gore

Slavjanka Petrovska

Poslanka Parlamenta Republike Severne Makedonije

Damir Orehovec

Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Biliana Sirakova

Koordinatorka EU za mlade

Nik Prebil

Podpredsednik Odbora za zadeve Evropske unije Državnega zbora

Nik Prebil (1991) je podpredsednik Odbora za zadeve EU v Državnem zboru, vodi pa tudi delegacijo Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola. V Državni zbor je vstopil leta 2019 na Listi Marjana Šarca. Prvostopenjski študij je zaključil na Zdravstveni fakulteti, ki mu je podelila priznanje za izjemno delo študenta. Politično aktiven je bil že v študentskem obdobju; kot predsednik Študentskega sveta fakultete, 2016/2017 je postal koordinator tutorjev študentov in poslanec, nato še pomočnik predsednika Študentskega zbora v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. V letih 2017–2018 je bil sodelavec za področje odnosov z javnostmi, promocijo in organizacijo dogodkov na Zdravstveni fakulteti, 2018–2019 pa za protokol in odnose z javnostmi v Kabinetu ministra na Ministrstvu za zdravje.

Anja Fortuna

Podpredsednica Evropskega mladinskega foruma (European Youth Forum)

Dubravka Šuica

Podpredsednica Evropske komisije, komisarka za demokracijo in demografijo

Guy Verhofstadt

Poslanec Evropskega parlamenta, sopredsedujoči izvršnemu odboru Konference o prihodnosti Evrope

Sabine Thillaye

Predsednica odbora za evropske zadeve francoske nacionalne skupščine

Jean-François Rapin

Predsednik odbora francoskega senata za evropske zadeve

Roberta Metsola

Predsednica Evropskega parlamenta

Share on: