Upcoming

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSC)

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU je forum, kjer se letno srečujejo predsedniki parlamentov držav članic EU, predsednik Evropskega parlamenta ter predsedniki parlamentov držav kandidatk. Namen Konference je izmenjava informacij in mnenj ter krepitev parlamentarnega nadzora nad vsemi področji, ki sodijo v pristojnost EU. Obenem EUSC podpira tudi skupne raziskave in dejavnosti na različnih področjih, povezanih z vlogo parlamentov in organiziranjem parlamentarnih funkcij. V skladu s sistemom rotacije parlament države članice, ki predseduje Svetu EU v drugi polovici koledarskega leta, predseduje tudi EUSC in gosti srečanja, povezana z EUSC v prvi polovici naslednjega koledarskega leta. EUSC poteka enkrat letno na povabilo predsednika parlamenta gostitelja. Pred vsakim srečanjem poteka še Srečanje generalnih sekretarjev nacionalnih parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSG), ki je namenjeno pripravi dnevnega reda za srečanje EUSC. Ob koncu EUSC predsedujoči pripravi sklepni dokument, ki ga predsedniki parlamentov pred sprejetjem medsebojno uskladijo.

Jump to:

Date

04. april 2022 - 05. april 2022

Clock

12:00

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta

Share on: