Completed

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU (EUSC)

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU je forum, kjer se letno srečujejo predsedniki parlamentov držav članic EU, predsednik Evropskega parlamenta ter predsedniki parlamentov držav kandidatk. Namen Konference je izmenjava informacij in mnenj ter krepitev parlamentarnega nadzora nad vsemi področji, ki sodijo v pristojnost EU. Obenem EUSC podpira tudi skupne raziskave in dejavnosti na različnih področjih, povezanih z vlogo parlamentov in organiziranjem parlamentarnih funkcij. V skladu s sistemom rotacije parlament države članice, ki predseduje Svetu EU v drugi polovici koledarskega leta, predseduje tudi EUSC in gosti srečanja, povezana z EUSC v prvi polovici naslednjega koledarskega leta. EUSC poteka enkrat letno na povabilo predsednika parlamenta gostitelja. Pred Konferenco predsednikov je že potekalo Srečanje generalnih sekretarjev nacionalnih parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSG), namenjeno pripravi dnevnega reda za srečanje EUSC. Naloga predsedujočega je, da ob koncu EUSC pripravi sklepni dokument, ki ga predsedniki parlamentov pred sprejetjem medsebojno uskladijo.

Date

28. March 2022 - 29. March 2022

Clock

14:00

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta

Speakers

Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978), diplomirani pravnik, je član Poslanske skupine nepovezanih poslancev. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 in nato 2018 na listi Stranke modernega centra (SMC). Po končanem študiju se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici, v obdobju od leta 2004 do 2009 pa je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit in se leta 2009 zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do izvolitve za poslanca Državnega zbora. V aktualnem mandatu je do 5. marca 2020, ko je bil izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora, vodil poslansko skupino SMC.  

Alojz Kovšca

Predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca (1965), diplomirani obramboslovec, je bil izvoljen za predsednika Državnega sveta 12. decembra 2017.

Leta 1988 se je zaposlil kot računalniški programer v podjetju Mercator (do 1992), po opravljenem urarskem izpitu pa pri urarskem mojstru v Ljubljani. Leta 1996 je ob delu dokončal študij politologije - obramboslovja na Fakulteti za družbene vede, za svoje diplomsko delo pa prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Pridobil je tudi strokovno poklicno izobrazbo urar in zlatar-filigranist, nato pa opravil še urarski mojstrski izpit. S soprogo se preživljata z urarstvom in zlatarstvom v družinskem podjetju s petimi zaposlenimi.

Alojz Kovšca je v obrtni zbornici aktiven že dlje časa; več mandatov je bil član skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Bežigrad, nato njenega upravnega odbora, trenutno je predsednik zbornice. Interese stroke zastopa pri Obrtni zbornici Slovenije, kjer je član Upravnega odbora, predsednik Komisije za razdelitev članarine in predsednik Odbora za gospodarstvo. Kot predstavnik obrtnikov je bil v Državni svet prvič izvoljen leta 2007, nato leta 2012 in ponovno 2017.

Leta 1991 je kot prostovoljec aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo in bil odlikovan s Srebrno Maistrovo medaljo.

Borut Pahor

Predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor (1963) je predsednik Republike Slovenije drugi mandat, izvoljen je bil leta 2012 in 2017. 

Leta 1987 je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani za svoje diplomsko delo prejel Prešernovo in Zoretovo nagrado. 

Politično pot je začel leta 1990 kot delegat tedanje Skupščine Republike Slovenije, za poslanca Državnega zbora je bil izvoljen v mandatu 1992-1996 in ponovno leta 1996, ko je bil izvoljen tudi za podpredsednika Državnega zbora. To funkcijo je opravljal do aprila 1997. Oba mandata v Državnem zboru je vodil slovensko delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, v mandatu 1996-2000 je postal član Izvršnega odbora Mednarodne parlamentarne organizacije. Na parlamentarnih volitvah leta 2000 je bil Borut Pahor ponovno izvoljen za poslanca in postal predsednik Državnega zbora, na volitvah junija 2004 pa je bil s prednostnimi glasovi izvoljen za poslanca v Evropski parlament. Za poslanca je bil Pahor ponovno izvoljen na državnozborskih volitvah leta 2011.

Leta 1993 je Borut Pahor postal podpredsednik stranke Združene liste socialnih demokratov (ZLSD), marca 1997 je bil izvoljen za njenega predsednika. Aprila 2005 se je stranka na Pahorjevo pobudo preimenovala v Socialne demokrate (SD). Stranko je vodil do junija 2012. 

Volitve v Državni zbor so leta 2008 pod Pahorjevim vodstvom prinesle Socialnim demokratom relativno zmago, novembra 2008 je postal Borut Pahor predsednik Vlade Republike Slovenije in je vodil Vlado do jeseni 2011.

Roberta Metsola

Predsednica Evropskega parlamenta

Meritxell Batet Lamaña

Predsednica Kongresa poslancev Kraljevine Španije

Roberto Fico

Predsednik Poslanske zbornice Italijanske republike

Tomasz Grodzki

Maršal Senata Republike Poljske

Talat Xhaferi

Predsednik Sobranja Republike Severne Makedonije

Miloš Vystrčil

Predsednik Senata Češke republike

Constantine An. Tassoulas

Predsednik Helenskega parlamenta Grčije

Mag. Wolfgang Sobotka

Predsednik Državnega zbora Republike Avstrije

Share on: