Completed

Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji (SECG)

Konferenca temelji na 13. členu Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, ki daje pravno podlago za dialog in koordinacijo med nacionalnimi parlamenti držav članic in Evropskim parlamentom o proračunskih in finančnih temah znotraj EU. Predstavniki pristojnih odborov se srečajo dvakrat letno in skupaj s predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije in drugih institucij EU razpravljajo o omenjenih temah.

Date

28.09.2021

Clock

9:45

Tokratna konferenca poteka pod posebnimi pogoji, ki vladajo svetu v zadnjem letu in pol. Pandemija covida-19 je prizadela vse sfere družbenega življenja in pred nas postavila nove izzive: kako začrtati, financirati in učinkovito izpeljati ukrepe za izhod iz krize, da bosta okrevanje in prenova Evrope obstojna?

Zato je prva tema konference namenjena razpravi o financiranju izhoda iz krize v luči predlogov za nove lastne vire sredstev EU s poudarkom na digitalnem davku.

Druga tema pa je povezana z izzivi in priložnostmi evropskega gospodarskega okrevanja in prenove za učinkovito usmerjanje finančnih sredstev v implementacijo instrumenta NextGenerationEU.

Med slovenskim predsedovanjem konferenci sopredsedujeta predsednik Odbora Državnega zbora za finance in predsednica Odbora Državnega zbora za gospodarstvo.

 

Speakers

Robert Polnar

Predsednik Odbora za finance, predsedujoči

Predsednik Odbora za finance Robert Polnar (1960) je član Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) in je bil v Državni zbor izvoljen leta 2018. Od leta 2010 do izvolitve za poslanca je bil podžupan Občine Šentjur. Že v lokalni politiki je veljal za izjemno načelnega in kritičnega, to držo vodi tudi v državni politiki. S politiko se je srečal v mladih letih kot predsednik mladinske organizacije v Celju. Bil je eden glavnih pobudnikov za ustanovitev Gibanja za občino Šentjur in leta 2006 izvoljen v občinski svet.

Mateja Udovč

Predsednica Odbora za gospodarstvo, predsedujoča

Mateja Udovč (1974), predsednica Odbora za gospodarstvo, je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Leta 2018 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora na listi Stranke modernega centra (SMC). Prihaja iz Kranja, delovne izkušnje je pridobivala v trgovskih podjetjih, kot poslovodja in kot direktorica zasebnega podjetja. Do izvolitve za poslanko je bila zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je opravljala delo na področju financ.

Paschal Donohoe

irski minister za finance, Predsednik Euroskupine

Andrej Šircelj

Minister za finance Republike Slovenije

Minister za finance mag. Andrej Šircelj (1959) je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistrski študij pa dokončal na Pravni fakulteti v Mariboru. Leta 2005 je bil imenovan za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade z mandatom na Ministrstvu za finance in v tem obdobju sooblikoval ekonomsko in finančno politiko Slovenije. Vodil je ključne projekte vlade na področju bančništva, financ in infrastrukture ter sodeloval s številnimi mednarodnimi institucijami EU, Svetovno banko, Mednarodnim denarnim skladom in OECD. V okviru predsedovanja Svetu EU leta 2008 je vodil projekte s finančnega in davčnega področja. V letih 2008 in 2009 je bil član sveta direktorjev pri Evropski investicijski banki. Leta 2011 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora in vodil Odbor za finance in monetarno politiko. Za poslanca je bil ponovno izvoljen na volitvah leta 2014 in 2018 ter v obeh mandatih  deloval na področju financ in davkov. 

José Manuel Fernandes

Koordinator ELS-a v Odboru za proračun - Evropski parlament

José Manuel Fernandes (1967, Vila Verde, Portugalska) je poslanec Evropskega parlamenta že od leta 2009. Za najvplivnejšega portugalskega poslanca Evropskega parlamenta je bil imenovan leta 2019. Uvrščajo ga med 50 najvplivnejših evropskih poslancev.

Kot koordinator ELS-a v Odboru za proračun je bil član pogajalske skupine za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije ter za instrument EU za okrevanje in odpornost, namenjen odpravljanju posledic pandemije covida-19. Bil je poročevalec za uredbo o vzpostavitvi programa InvestEU.

V sedanjem sklicu Evropskega parlamenta je José Manuel Fernandes član Odbora za proračunski nadzor, Delegacije za odnose s Federativno republiko Brazilijo, Delegacije za odnose z Mercosurjem in Delegacije pri Evro-latinskoameriški Parlamentarni skupščini. Poleg tega je nadomestni član Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba ter Delegacije pri Parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje.

V obdobju od leta 2014 do 2019 je bil José Manuel Fernandes poročevalec za proračun EU za leto 2016, sodeloval je pri pogajanjih o vseh proračunih in pripravil za Portugalsko nekaj najpomembnejših poročil, in sicer o Evropskem skladu za strateške naložbe – ki je znan tudi kot Junckerjev načrt –, o finančnih določbah mehanizma Unije na področju civilne zaščite, o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski po gozdnih požarih leta 2017, o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za podporo neaktivnim in brezposelnim mladim portugalskim državljanom v tekstilni in oblačilni industriji in o Solidarnostnem skladu Evropske unije za pomoč Madeiri po gozdnih požarih na otoku leta 2016.

V prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta je bil član Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom ter Preiskovalnega odbora za panamske dokumente.

Johannes Hahn

Evropski komisar za proračun in upravo

Irene Tinagli

evropska poslanka, predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta

Po diplomi iz menedžmenta na Univerzi Bocconi je na Univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu magistrirala in doktorirala iz javne politike, specializirala pa se je za ekonomiko inovacij in regionalni razvoj. Bila je svetovalka Združenih narodov, Evropske komisije ter številnih nacionalnih in regionalnih vlad pri vprašanjih, povezanih z inovacijskimi politikami, regionalnim in mestnim gospodarskim razvojem ter privlačnostjo. Leta 2010 jo je Svetovni gospodarski forum imenoval za Young Global Leader (mlado svetovno voditeljico).

Od leta 2009 do leta 2013, ko je bila za petletni mandat izvoljena v italijansko poslansko zbornico, je bila docentka za menedžment na Univerzi Carlos III v Madridu. Maja 2019 je bila izvoljena v Evropski parlament in septembra 2019 imenovana za predsednico Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

Bila je kolumnistka časopisa La Stampa in izdala več knjig, in sicer: Talento da Svendere (Einaudi, 2008), Un Futuro a Colori (Rizzoli, 2014) in La Grande Ignoranza (Rizzoli, 2019).

Paolo Gentiloni

Evropski komisar za gospodarstvo

Simon Zajc

državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Leta 2003 je diplomiral na Visoki policijsko-varnostni šoli. Ima širok spekter izkušenj tako na področju gospodarstva kot tudi državne uprave. Najprej kot državni sekretar in nato kot minister za okolje in prostor se je osredotočal na izvajanje ukrepov za blažitev vplivov podnebnih sprememb, na sanacijo degradiranih območij v Sloveniji, reševal izzive urejanja odpadkov v Sloveniji in koordiniral medresorsko skupino, ki se ukvarja z urejanjem podzakonskih aktov glede vpisa pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. V Državni zbor je bil na listi Stranke modernega centra (SMC) izvoljen prvič leta 2014 in nato leta 2018. 

Pred izvolitvijo v Državni zbor se je številna leta aktivno udejstvoval v medijskem okolju, kot solastnik in direktor podjetja, ki se primarno ukvarja z video produkcijo, pa je pridobil tudi vodstvene kompetence na področju upravljanja gospodarske družbe.

Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978), diplomirani pravnik, je član Poslanske skupine nepovezanih poslancev. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 in nato 2018 na listi Stranke modernega centra (SMC). Po končanem študiju se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici, v obdobju od leta 2004 do 2009 pa je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit in se leta 2009 zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do izvolitve za poslanca Državnega zbora. V aktualnem mandatu je do 5. marca 2020, ko je bil izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora, vodil poslansko skupino SMC.  

Share on: