Kontakti

Organizacija

mag. Vojka Vuk Dirnbek

koordinatorka projektne skupine

Komunikacija (Služba za odnose z javnostmi)

Gordana Vrabec

koordinatorka za odnose z javnostmi

Matej Grah

urednik spletne strani

COSAC – Srečanje predsednikov odborov in plenarno srečanje

SZVP/SVOP – Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki

Session I, II: dr. Katja Jerman

Session III: dr. Peter Bahčič

Session IV: Neža Dular

SECG - Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji

Skupina za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom (JPSG)

mag. Maja Briški

Delegacija Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom

Medparlamentarna seja odborov o oceni dejavnosti Eurojusta

mag. Maja Briški

Odbor za pravosodje Državnega zbora

Medparlamentarna konferenca na visoki ravni o migracijah in azilu v Evropi

mag. Ana Matilda Jesenko

Kabinet predsednika

Samo Novak

Srečanje generalnih sekretarjev nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije in evropskega parlamenta

Polona Klemenčič

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in evropskega parlamenta

mag. Ana Matilda Jesenko

Kabinet predsednika

mag. Romana Novak

Odbor za zadeve EU

Konferenca o prihodnosti Evrope

mag. Romana Novak

Odbor za zadeve EU

E-mail: cofe@dz-rs.si

Stalni predstavnik Državnega zbora v Evropskem parlamentu

dr. Zvonko Bergant

Predstavnica Državnega zbora v Sekretariatu COSAC

Tehnična podpora