Dostopnost

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Uvodno

Državni zbor se zavezuje omogočati vsem uporabnikom dostopnost za svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Enakovredna dostopnost uporabnikov do informacij je eden nujnih in temeljnih pogojev uresničevanja ustavno zagotovljene pravice javnosti do obveščenosti, ki omogoča sodelovanje v demokratičnih procesih in aktivno državljanstvo.

Stopnja skladnosti

Spletišče Državni zbor – Predsedovanje svetu EU je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

 • izbiro velikosti pisave (omogoča brskalnik),
 • izbiro tipa pisave Arial, Georgija ali Open Dyslexic (v omejenem obsegu),
 • izbiro barvne sheme črno besedilo na belem ozadju, belo besedilo na črnem ozadju ali rumeno besedilo na modrem ozadju (v omejenem obsegu),
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške (s tipkovnico), z uporabo smernih tipk na tipkovnici:
  • premikanje po elementih (Tab),
  • premikanje nazaj po elementih (Shift + Tab),
  • klik označenega elementa (Enter),
  • premiki po strani navzdol (preslednica ali Page Down),
  • premiki po strani navzgor (Page Up),
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi (v omejenem obsegu),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, Braillovo vrstico),
 • predvidljivo delovanje spletišča.

 

Državni zbor aktivno skrbi za različne vidike dostopnosti vsem ranljivim skupinam, tako v zgradbi Državnega zbora kot z vidika digitalne dostopnosti. Več informacij na spletnem portalu Državnega zbora.

 

Nedostopna vsebina na spletnem portalu

Dostopnost spletišča se redno spremlja. Kljub temu pa nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

-    nekateri dokumenti v PDF obliki zapisa

 

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh lahko uporabniki dobijo na:

telefonu: 01 478 94 00

elektronski pošti: gp@dz-rs.si

osebno na naslovu: Državni zbor, Šubičeva ulica 4, SI-1102 Ljubljana

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena maja 2021.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov  soj@dz-rs.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

 

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 47 78